The Board

Board 67

 

FLTR; Cas van Ruiten, Jokūbas de Kort, Tim de Vette, Martijn Schoneveld and Peter van den Berg

Martijn Schoneveld Chairman voorzitter@punch-basketball.nl 
Jokūbas de Kort Secretary secretaris@punch-basketball.nl 
Cas van Ruiten Treasurer penningmeester@punch-basketball.nl
Peter van den Berg Game Commissioner wedstrijdsecretaris@punch-basketball.nl 
Tim de Vette Technical Commissioner technischecommissaris@punch-basketball.nl
- Activities Commissioner activiteitencommissaris@punch-basketball.nl

Previous boards