You are here

Sports card Survey

Punch Site Admin's picture

Wanneer zou jij een sportkaart kopen? Of hoe tevreden ben jij over je sportkaart? Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van studenten bij de aanschaf van een sportkaart van de TU Delft, heeft het Delftsch Studenten Sport Overleg in samenwerking met ORAS een enquête opgesteld.
Met deze input kunnen we jou vertegenwoordigen en in slechts twee minuten heb jij hem ingevuld!
http://goo.gl/forms/f6XpJazOJZ

When would you buy a sports card? Or, how satisfied are you about your sports card? To gain more insight into the needs of students when buying a sports card at the TU Delft Sports Centre, the Delft Student Sport Council has launched this survey in cooperation with ORAS.
This input helps us representing you, so please fill in this survey within only two minutes:
http://goo.gl/forms/f6XpJazOJZ